Ποιες μέρες οι Δ.Ο.Υ. δεν θα πραγματοποιούν συναλλαγές με το κοινό

Εν όψει της εφαρμογής της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου, της γενικής κυβέρνησης δεν θα πραγματοποιηθούν συναλλαγές με το κοινό, ούτε και εσωτερικές μηχανογραφικές εργασίες, που αφορούν στη βεβαίωση, στην είσπραξη, στη διαγραφή, και στην επιστροφή φόρων, την:


1) Tετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019,

2) Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 και την

3) Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών, που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες και αφορούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα εργασιών των Δ.Ο.Υ, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/α0014/πολ.1101/19-3-2002(β΄524) απόφαση υπουργού Οικονομικών.

Designed & Developed By 49studio.gr